BĂNG DÍNH DÁN THÙNG

Băng niêm phong thùng carton là một loại băng đóng gói được sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau và yêu cầu các đặc điểm để phù hợp với ứng dụng. Chất mang màng có thể là polypropylene, PVC; hoặc nó có thể là giấy. Băng đóng gói niêm phong thùng carton có thể có hệ thống kết dính acrylic, cao su nóng chảy hoặc cao su tự nhiên; và lớp nền phim điển hình có thể trong, rám nắng hoặc bất kỳ màu nào, trong trường hợp PVC.

Băng niêm phong thùng carton thường là cuộn 55 yard hoặc 110 yard. Chiều dài cuộn của máy có thể có chiều dài từ 1000-2000 thước Anh. Ngoài ra, chiều rộng có thể là 2 hoặc 3 inch. Tất cả các kích thước này đều có sẵn ở dạng số liệu gần như tương đương.

Cuối cùng, các băng đóng gói này được cung cấp với nhiều độ dày khác nhau. Loại kinh tế nhất có thể dày dưới 1,5 mils trong khi băng dán thùng carton hạng nặng dày hơn 3 mils

Hiển thị một kết quả duy nhất